Pulverizador de reactivos de laboratorio, vidrio con bulbo

Características
  • Pulverizador de vidrio para reactivos con bulbo de goma

Para mayor información diríjase a analitica@farmalatina.cl o visite a Macherey Nagel TLC

Descripción

MN-814101                  Pulverizador de reactivos con bulbo de goma                        Macherey Nagel                               1 unidad
Menú